Günümüz iş hayatında eposta; hatırlatma, bilgilendirme vb. amaçlar için kullanılmaktadır. Çok sık aralıklarda, çok fazla kişiye, çok değişik içeriklerde eposta gönderme işlemi bir insan tarafından yapılması durumunda çok fazla zaman alabilir, arada kişi atlamaları yaşanabilir.

C# ile bu işlemi yapabilmek için System.Net.Mail kütüphanesini kullanmamız gerekmektedir. İstenirse System.Web.Mail kütüphanesi de kullanılabilir. Ancak bazı özelliklerin kullanımı değişiktir.

using System.Net.Mail;

 

Örnek olarak aşağıdaki kod parçası kullanılabilir.

MailMessage message = new MailMessage();
      
message.From = new System.Net.Mail.MailAddress("[email protected]");
message.To.Add("[email protected]");
      
message.Subject = "Deneme Başlık";
message.Body = "Deneme Konu";

SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.makcura.com");
smtp.Send(message);

Yukarıdaki kod parçasında yer vermemiş olsamda message nesnesinin başka özellikleri de vardır:

     • Alternate
     • Views
     • Attachments
     • Bcc
     • Body
     • BodyEncoding
     • CC
     • DeliveryNotificationOptions
     • From
     • Headers
     • HeadersEncoding
     • IsBodyHtml
     • Priority
     • ReplyTo
     • ReplyToList
     • Sender
     • Subject
     • SubjectEncoding
     • To

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.mail.mailmessage.aspx

Tags: , | Categories: C#