.NET Framework 3.5 ile LINQ teknolojisi ve sonrasında Entity Framework gelmiş ve bunun üzerinden uzun süre geçmiş olsa da, günümüz şirketlerinin çoğu IT konularında ADO.NET teknolojisini kullanmaya devam emekteler. Çünkü, IT konusunda uzun süre kullanılan ve kararlılığı test edilmiş teknolojileri kullanmak, devamlılık ve performans konusunda en iyi çözümdür. Bunun üstünde sunucuların özelliklerine bağlı olarak maliyetleri de gelince ADO.NET en ekonomik çözüm olarak gözükmektedir.

Sözü daha fazla uzatmadan kod kısmına geçmek istiyorum:

SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source=(local); 
Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"
); SqlDataReader rdr = null; try { SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from Customers", conn);
conn.Open(); rdr = cmd.ExecuteReader(); while (rdr.Read()) Console.WriteLine(rdr[0]); } finally { if (rdr != null) rdr.Close(); if (conn != null) conn.Close(); }

 

Ancak verinin tek yerde olması, güveli olması vb durumlardan ötürü Connection string web.config dosyası içinde de saklanabilir.

<connectionStrings>
  <add name=”connStringconnectionString=”Data Source=(local);
Initial Catalog=Northwind; Integrated Security=SSPI
providerName=”System.Data.SqlClient/> </connectionStrings>

Bu durumda connection string verisini şu şekilde çekebiliriz:

ConnectionStringSettings cs = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings[“connString”]; SqlConnection conn = new SqlConnection(cs.ConnectionString); //............................................

İlla sorgu kod tarafından gönderilme zorunluluğu yoktur. Store Prosedure ler ile de işlemler yapılabilir. O nu da şu şekilde ayarlıyoruz:

SqlCommand cmd  = new SqlCommand("dbo.sp_deneme", conn);

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@Id", Id));

 

 
Yukarıdaki işlemileri tamamladıktan sonra gelen veriyi GridView, DropDownList gibi componentlere yükleyerekamacımıza ulaşmış oluruz.Tags: , , , , | Categories: SQL | .NET