Daha önceki yazımda ofstream kullanarak dosyadan okuma işlemini göstermiştim. Bu yazımda ise fprintf kullarak dosyadan veri okumaya yarayan C++ kodlarına yer vereceğim.

FILE *File;
File = fopen ("./output.txt", "w");  
  
if(!File){
  perror("error");
  exit ( EXIT_FAILURE );
}

int i = 0;

for(int k = 0 ; k<25 ; k++) {
  fprintf(File, "%d", i);
  i++;
}

fclose(File);
Tags: , | Categories: C++