Microsoft teknolojilerini benimsemiş ve bunları kullanarak projeler geliştiren biri olarak, yazdığım programın kod kısmında veri tabanı bağlantıları ile uğraşmam.

Ancak bu yazımda, daha önceki yazılarımda da bahsettiğim dönem projemde karşılaştığım ve internette aramak zorunda kaldığım durum: Java içinde MySQL veri tabanı bağlantılası yapma konusunu. Aslında çok kolay. Yine de sizle paylaşmak istedim.

Connection dbConn = null;
String dbUserName = new String("root");    //Veri tabanı kullanıcı adı
String dbPassword = new String("root");    //Veri tabanı şifresi
String dbURL = new String("jdbc:mysql://127.0.0.1/blg361g02"); //Veritabanı yeri

try
{ Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); dbConn = DriverManager.getConnection(this.dbURL, this.dbUserName,
this.dbPassword); //Bağlantının sağlandığı satır System.out.println("Database connection established"); } catch (Exception e) { System.err.println("Cannot connect to database server"); }
Tags: | Categories: JAVA | SQL