Aralık 0904

C++ ile Dosyadan Okuma

Her projemde tekrardan öğrenmek zorunda kaldığım bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum: C++ ta bir dosyadan verileri okumak.

Aslında çok basit bir olay. Satırları karakter karakter okuyaramak, oluşan katarı vir string e atamak.

Ben bu işlem için ifstream kullanıyorum. Örnek kodu aşağıda bulabilirsiniz:

void readData( string fileName, int *a ) 
{ 
  cout << "file to read: " << fileName << "\n"; 

  char* ch = (char *)malloc(sizeof(char)*(fileName.length()+1));  
  strcpy(ch, fileName.c_str()); 
  
  ifstream File(ch);   // ifstream fonksiyonu sadece karakter katarı kabul 
              // ettiğinden fileName ‘i karakter katarına çevirdik 
  if( File.fail() ) 
  { 
    perror("error");      // Eğer dosyaya bağlanmada sorun yaşarsa 
    exit ( EXIT_FAILURE );   // hata verecek 
  } 
   
  string line; 
  int num; 
  int i = 0; 
   
  while( getline( File, line ) ) //getline fonksiyonu ifstream ile sağlanmakta 
  { 
    if( isdigit( line[0] ) )  //Benim en son kullandığım örnekte verilerim 
    {              //sayı olduğu için böyle bir kontrol kulladım. 
      num = atoi( line.c_str() ); 
      a[i]=num;       // Okuduğumuz satırı interger veri tipine 
      i++;          // çevirerek dizimize kaydediyoruz. 
    } 
  } 
  File.close(); 
}
Tags: | Categories: C++