Bu yaz yaptığım stajda karşıma çıkan bir problemden bahsetmek istiyorum bu sefer.

MsSQL veri tabanımız var, veri tabanımızda projemizin temelini oluşturan nesnenin tablosu var. Bu tabo içinde de image türünden veri saklayan sütunumuz var. Kaydetmek istediğimiz resmi, başarılı bir şekilde byte[] olarak tablomuza kaydediyoruz.

Peki, bunu .aspx sayfasında nasıl gösterebiliriz ?

Bunun bir çok cevabı olabilir. Ben size bana en kolay gelen yolu göstereceğim.

Öncelikle ResimGoster.aspx adında bir sayfa oluşturuyoruz.  Bu sayfayı, resim göstermek istediğimiz sayfa içerindeki image objesinin ImageUrlsine bağlıyoruz. Tabiki sonuna veritabanındaki çekmek istediğimiz resmin satır ID’sini (genellikle Guid cinsindenir,  tablo oluşturuluş şekine göre int de olabilir) eklemeyi unutmuyoruz.

<asp:Image ID="IMG" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("ObjectId","ResimGoster.aspx?Id={0}")%>' />

 

ResimGoster.aspx sayfanın içine hiç birşey eklemeden code behind a doğru gidiyoruz. Esas iş burada. Öncelikle QueryString ile Id değerimizi çekiyoruz.

Page_Load aşamasında da elde ettiğimiz Id değerini kullanarak, veri tabanımızdan resmimizi çekiyoruz.

nesne _nesne = Provider.Getnesne(Id);

Response.ContentType = "text/image";

Response.BinaryWrite(_nesne.Resim);

 

Not: Provider, BasePage ile gelen ve veri tabanına bağlantımızı sağlayarak istediğimiz veriyi çekmemizi sağlayan bir sınıftır. Kendimiz oluşturuyoruz.

Tags: | Categories: .NET