Günümüz iş hayatında eposta; hatırlatma, bilgilendirme vb. amaçlar için kullanılmaktadır. Çok sık aralıklarda, çok fazla kişiye, çok değişik içeriklerde eposta gönderme işlemi bir insan tarafından yapılması durumunda çok fazla zaman alabilir, arada kişi atlamaları yaşanabilir. C# ile bu işlemi yapabilmek için System.Net.Mail kütüphanesini kullanmamız gerekmektedir. İstenirse System.Web.Mail kütüphanesi de kullanılabilir. Ancak bazı özelliklerin kullanımı değişiktir. using System.Net.Mail;   Örnek olarak aşağıdaki kod parçası kullanılabilir. MailMessage message = new MailMessage(); message.From = new System.Net.Mail.MailAddress("murat@makcura.com"); message.To.Add("deneme@makcura.com"); message.Subject = "Deneme Başlık"; message.Body = "Deneme Konu"; SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.makcura.com"); smtp.Send(message); Yukarıdaki kod parçasında yer vermemiş olsamda message nesnesinin başka özellikleri de vardır: Alternate Views Attachments Bcc Body BodyEncoding CC DeliveryNotificationOptions From Headers HeadersEncoding IsBodyHtml Priority ReplyTo ReplyToList Sender Subject SubjectEncoding To   http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.mail.mailmessage.aspx Tags: , | Categories: C#