Ekim 1021

mysqldump

Mysql veritabanındaki verilerinizi herhangi bir görsel arayüz kullanmadan, sadece komut satırını kullanarak yapmak istiyorsanız imdadımıza mysqldump komutu yetişmektedir. Mysqldump, herhangi bir mysql sürümü ile bilgisayarına kopyalanmaktadır. Windows işletim sistemlerinde otomatik olara aşağıdaki dizine kurulmaktadır. C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin   Biraz olsa da komutun aldığı parametreler ile kullanış şekillerini size tanıtmak istiyorum: mysqldump -u [user] -p [db_name] > backup.sql —> “user” kullnıcı ismini kullanara db_name isimli veri tabanını backup.sql isimli dosyanın içine al. Bu işlemi yaparken şifre sorar. Temel kullanım yukarıdaki gibidir. Fakat farklı parametreler de gelebilir: --pass=[password] --host=[host_name]  veya  -h [host_name] --add-drop-table --add-drop-database --add-locks --dump-date --lock-all-tables  veya  -x --port=[port_num] --skip-comments --tables   Yukarıda yazdıklarım genelde benüm kullandıklarım. Bunlar gibi daha onlarcası bulumakta. Devamı için mysql development sayfalarını kontrol edebilirisiniz. Mysqldump fonksiyonun tersi mysqldir. mysql db_name < backup-file.sql .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; } Tags: , | Categories: SQL
Yazılımlar sayesinde bilgisayarlar üzrindeki çoğu işimizi arayüzler sayesinde hallediyoruz. Aslında bizim arayüzlerden hallettiğimiz şeyler yalnızca sistem komutlarını tetikleyecek çağrılar. İşin esas mutfağında (Windows/Linux işletim sistemleri) komut yazmak için ekranlar açılarak gerekli komutların çağrılması sağlanır. Örn: IDE aracılığı ile bir C programı derlerken, IDE derleme komutlarını (gcc, g++ gibi) komutları kendisi çağırır. Java veya Microsoft temel kütüphaneleri bu fonksiyonları biliyorsa hiç sıkıntı yok. Kendi içlerinde bunlar için hazır fonksiyonlar vardır. Java için inceleme şansı bulamadım. Ancak C# dilinde şöyle bir sorunla karşılaştım: mysql veri tabanı yedeklemek için “mysqldump” adında bir komutu çalıştırmam gerekiyordu. Yani microsost hazır komutlarından değil, mysql kurulumu ile birlikte gelen komutlardan. Ve bu işlemi komut satırını açtırtarak yapmam gerekiyordu. Uzun araştırmakarım sonucunda şu şekilde bir kod parçacağı yazdım: string veriAlma = "mysqldump -u root --password=pass dbname table > c:/t.sql"; Process Process = new Process(); ProcessStartInfo ProcessInfo; ProcessInfo = new ProcessStartInfo("cmd.exe", "/C " + veriAlma); ProcessInfo.CreateNoWindow = true; ProcessInfo.UseShellExecute = false; Process = Process.Start(ProcessInfo); Process.WaitForExit(); Process.Close(); İşlem başarıyla gerçekleşiyor. Bu işlemde cmd.exe ile açılacak olan komut satırını kullanacağımız için cmd.exe kullanıldı. Onun yerine farklı uygulamalar açılmak istenirse farklı komutlar kullanılabilir. Örn: msconfig.exe   Önemli bir not: mysqldump komutu bu şekilde çalıştırmak için mysqldump.exe dosyası System32 altına taşınmıştır. .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; } Tags: , , | Categories: C# | SQL