Aralık 0904

C++ ile Dosyadan Okuma

Her projemde tekrardan öğrenmek zorunda kaldığım bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum: C++ ta bir dosyadan verileri okumak. Aslında çok basit bir olay. Satırları karakter karakter okuyaramak, oluşan katarı vir string e atamak. Ben bu işlem için ifstream kullanıyorum. Örnek kodu aşağıda bulabilirsiniz: void readData( string fileName, int *a ) { cout << "file to read: " << fileName << "\n"; char* ch = (char *)malloc(sizeof(char)*(fileName.length()+1)); strcpy(ch, fileName.c_str()); ifstream File(ch); // ifstream fonksiyonu sadece karakter katarı kabul // ettiğinden fileName ‘i karakter katarına çevirdik if( File.fail() ) { perror("error"); // Eğer dosyaya bağlanmada sorun yaşarsa exit ( EXIT_FAILURE ); // hata verecek } string line; int num; int i = 0; while( getline( File, line ) ) //getline fonksiyonu ifstream ile sağlanmakta { if( isdigit( line[0] ) ) //Benim en son kullandığım örnekte verilerim { //sayı olduğu için böyle bir kontrol kulladım. num = atoi( line.c_str() ); a[i]=num; // Okuduğumuz satırı interger veri tipine i++; // çevirerek dizimize kaydediyoruz. } } File.close(); } .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; } Tags: | Categories: C++