Counting sort veri kümesinde (sayılardan oluşuyor) yer alan elemanların aralığını kullanarak sıralama yapan vir sıralama algoritmasıdır. 1954 yılında Harold H. Seward tarafından yarılmıştır. Counting sort çalışması sırasında giren dizi haricinde 2 tane boş dizi yaratır. A: Sıralanacak elemanların bulunduğu dizi B: Sıralanmış dizi C: A dizisindeki tekrarlanan eleman sayısını tutan dizi   Algoritmanın uygulanışı şu şekildedir: A dizisindeki elemanlar tek tek dolaşılarak B... [Fazlası] Tags: , | Categories: C | C++ | Algoritma

Şubat 1021

Radix Sort

Radix Sort algoritması, sayıları sıralamaya yarayan bir sıralama algoritmasıdır. Tarihte ilk kullanımı 1887 yılında Herman Hollerith’un 1887 yılındaki kataloglama makinesi çalışmalarına dayanmaktadır. Karakter katarları ve tarihler de sayma sayısı olarak temsil edilebildiklerinden (ASCII), radix sort sayılar yanından karakter katarlarını da sıralayabilir. Sıralama işlemi O(kN) zamanda gerçeklenir. N: Veri kümesinde yer alan eleman sayısı, k: Veri kümesinde yer alan elemanların en büyük... [Fazlası] Tags: , | Categories: Algoritma | C++
Kendini dengeleyen ikili arama ağacı veri yapısıdır. Orijinal yapı 1972 yılında Rudolf Bayer tarafından “Simetrik ikili B-Ağaçları” olarak oluşturuldu. Fakat 1978 yılında Leonidas J. Guibas ve Robert Sedgewick tarafından yayımlanan makalede bugünkü adını almıştır. Red-black ağaçlar yapı bakımından biraz karmaşıktır. Arama, ekleme ve silme işlemlerini           O(log n) zamanda gerçekleştirirler (ağaçtaki eleman sayısı n). Bazı kuralları vardır... [Fazlası] Tags: , , , | Categories: Algoritma
Quicksort algoritması, yapısındaki basitlik ve çalışmasındaki hızlılığa bağlı olarak günümüz bilgisayar sistemlerinde önemli yer etmiş bir sıralama algoritmasıdır. 1960 yılında küçük bir İngiliz şirketi olan Elliot Brothers'ta çalışan C. A. R. Hoare tarafından geliştirilmiştir. Θ(nlogn) çalışma zamanında çalışan algoritmanın çalışma şekli çok basittir: Sıralanmak istenen veri kümesinden bir sayı pivot olarak seçilir. (Genelde dizinin en son elemanıdır) Veri kümesindeki her eleman tek... [Fazlası] Tags: , | Categories: C++ | Algoritma
Bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Merge Sort algoritması, 1945 yılında John von Neumann tarafından bulunmuştur. Merge Sort, sıralanması istenen veri kümesini 2’ye bölme ve karşılaştırma işlemleri yaparak sıralamayı gerçekler. zamanda gerçeklenen algoritmanın algoritması aslında günlük hayatta çok sık başvurduğumuz bir yöndemdir: Sıralı olmayan listeyi ortadan eşit olarak iki alt listeye ayırır. Alt listeleri kendi içinde sıralar. Sıralı iki alt listey... [Fazlası] Tags: , | Categories: Algoritma | C++
Çok sık kullanılan, karşılaştırmaya dayalı bir sıralama algoritmasıdır. zamanda gerçekleşir. Uzun zaman aldığından, büyük veri paketlerinde kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Çalışma sistemine gelince: Arka kısımda 2li sıralama ağacı kullanır. Tüm sıralama işlemlerini bu ağaç üzerinde gerçekleştirir. Algoritma, verilen veri kümesini 2li ağaca çevirir. Bu işlemi yaparken herhangi bir koşul gözetilmez, elemanlar ağaca sırayla eklenir. Fakat ağaç oluşturduktan sonra ağacın en son elemanından ... [Fazlası] Tags: , | Categories: Algoritma | C++
Özellikler: Uygulaması kolaydır. Küçük Veri kümeleri üzerinde kullanıldığında verimlidir. Çoğunluğu zaten sıralanmış olan diziler üzerinde kullanıldığında verimlidir. Karmaşıklığı seçmeli sıralama ve kabarcık sıralaması gibi çoğu yalın sıralama algoritmalarından daha verimlidir. Kararlı bir sıralama algoritmasıdır (değeri eşit olan öğelerin asıl listedeki göreceli konumlarını değiştirmez) Sıralanacak diziyi yerinde sıralar, ek bir bellek alanı gerektirmez. Sıralanacak di... [Fazlası] Tags: , | Categories: Algoritma | C++

Ocak 1007

B Ağacı (B Tree)

Bilgisayar bilimlerinde bir B ağacı, veri sıralaması tutar ve logaritmik azalan zamanda ağaç yapısında ekleme, çıkartma ve arama işlemlerine izin verir. B ağaçları ikili sıralama ağaçlarının daha genel halidir. Özelikleri: Her B ağacının m değerinde bir faktör değeri vardır (m>1 koşulu sağlanmalıdır). Her düğümde en fazla m adet çocuk bulunmalıdır. m sayısından daha fazla çocuk olması durumunda düğüm parçalanır. Kök ve yaprak düğümleri haricinde en az m/2 adet eleman bulunmalıdı... [Fazlası] Tags: | Categories: Algoritma
You have no life – and you can PROVE it mathematically. You enjoy pain. You know vector calculus but you can’t remember how to do long division. You chuckle whenever anyone says “centrifugal force”. You’ve actually used every single function on your graphing calculator. It is sunny and 70 degrees outside, and you are working on a computer. You frequently whistle the theme song to “MacGyver”. You know how to integrate a chicken and can take ... [Fazlası] Tags: | Categories: Mühendislik
İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, alanında edindiği tecrüberi eğitimlerle birleştiren uzmann kadrosuyla, bilgi teknolojilerinde uzmanlaşmanız için 8 yılı aşkın süredir eğitim vermeye devam ediyor. Bu eğitimlerle Cisco, Microsoft ve Linux ürünlerini kullanmakta uzmanlaşabilir ve alacağınız sertifikalar ile kariyerinize yön verebilirsiniz. Yakında açılacak kurslar: Networking Academy: CCNA 3.Kur 01 Şubat 2010 Pazartesi, Çarşamba (18:00-22:00) CCNA 3.Kur 06 Şubat 2010 Hafta Sonu (10:00-14:00) ... [Fazlası] Tags: | Categories: Haber