Huffman kodlaması, girilen veriyi sıkıştırmak amacıyla kullanılan bir sıkıştırma algoritmasıdır. David A. Huffman tarafından 1952 yılında geliştirilmiştir. Günlük hayatta bize gösterilen verilerde her karakterin 8 bitlik ASCII karşılığı vardır. Her bir karakter bellekte 8 bitlik değer ile saklanmaktadır. Ancak bu durum bellek sıkıntısı olan uygulamalar için sıkıntı yaratmaktadır. Huffman’ın geliştirdiği algoritmada, veri içerinde kullanılan her bir karakterin belli bir frekansı (kullanım sıklı... [Fazlası] Tags: , , , , , | Categories: Algoritma

Haziran 1006

Bipartite Graph

Bipartite graph veya bigraph olarak bilinen bu graf, kendi aralarında bağımsız (bağlantı olmayan) sadece karşısındaki kümedeki düğümlerle bağlantısı olan 2 düğüm kümesinden oluşur. Graflar genelde karşımıza bu şekilde çıkmazlar. Daha karmaşıklardır. Onları bu hale getirmek uğraştırır. Bir grafın bipartite olup olmadığını öğrenmek için başka bir yöntem vardır: Kendimize bir kök (başlangıç) noktası seçeriz ve bu düğümü Mavi boyarız. Bu düğümden çıkan her kenarında sonunda yer alan d... [Fazlası] Tags: , , , | Categories: Algoritma
Silverlight, web tabanlı uygulamaların hazırlanabilmesi için Microsoft tarafından üretilen bir teknoloji platformudur. Silverlight ile ilgili daha detaylı bilgi buradan alınabilir. Web tabanlı File Upload (Dosya yükleme) ile herhangi bir bilgisayar üzerinden Web sunucusuna dosya yüklenebilir. Böylece yüklenen dosya İnternet üzerinden erişilebilir hale gelecektir.   Öncelikle Visual Studio 2010 açılarak New Project (Yeni Proje) seçilir. Gelen ekrandan Visual C# altındaki Silverlight ... [Fazlası] Tags: , , , , | Categories: .NET | C# | ASP.NET | Silverlight
MVC (Model View Controller), oluşturulan sitede kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlevini kolaylıkla sağlar. Sadece kimliği doğrulamış kullanıcılar sitenin izin verilen kısmına erişebilirler. Controller (kontrol) içinde tanımlanan yetkilendirme ile her view (görünüm) farklı kişilerin erişimine açılabilir. Bir MVC uygulaması gerçekleştirebilmek için bilgisayarda Visual Studio 2008 SP1 yüklü olması gereklidir. Standart bir MVC uygulaması yapabilmek için daha önceki yazıma bakabilirsiniz. ... [Fazlası] Tags: , , , | Categories: C# | Microsoft | .NET
ASP.NET Framework 3.5 ile gelen DataPager (Veri Sayfalayıcı) kontrolü; Gridview (Izgara Görünümü), ListView (Liste Görünüm) gibi  veri bağlama denetimlerini sayfalandırmak için kullanılan bir kontroldür. DataPager (Veri Sayfalayıcı) kontrolü sayfalandırma şeklinin ve bağlantılarının kişiselleştirilmesine olanak sağlar. Bu kontrolde kullanılabilecek öznitelikler; PagedControlID (Sayfalanacak Kontrolün Kimliği): Sayfalandırılacak kontrolün kimliğini belirtir. PageSize (Sayfa Boyutu): ... [Fazlası] Tags: , , , | Categories: .NET | C# | ASP.NET
Daha önceki yazımda ofstream kullanarak dosyadan okuma işlemini göstermiştim. Bu yazımda ise fprintf kullarak dosyadan veri okumaya yarayan C++ kodlarına yer vereceğim. FILE *File; File = fopen ("./output.txt", "w"); if(!File){ perror("error"); exit ( EXIT_FAILURE ); } int i = 0; for(int k = 0 ; k<25 ; k++) { fprintf(File, "%d", i); i++; } fclose(File); .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; ... [Fazlası] Tags: , | Categories: C++
Daha önceki yazımda ifstream kullanarak dosyadan okuma işlemini göstermiştim. Bu yazımda ise fscanf kullarak dosyadan veri okumaya yarayan C++ kodlarına yer vereceğim. FILE *File;File = fopen("./input.txt", "r"); if(!File) { perror("error"); exit ( EXIT_FAILURE ); } int num; fscanf(File, "%d", &num); fclose(File); .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", c... [Fazlası] Tags: , | Categories: C++
BFS, kök düğümden başlayarak tüm elemanları tarayan ve komşulukları ortaya çıkaran bir graf arama algoritmasıdır. Çalışması sırasında son düğüme oluşana dek, keşfedilmiş tüm düğümlere komşu henüz keşfedilmemiş düğümleri keşfetme mantığını yürütür. Diklemesine değil, yataylamasına büyümeyi hedefler. Düğümlerin keşfediliş sıralarına göre farklı ağaçlar oluşturulabilir.   Pseudocode: unmark all vertices choose some starting vertex x mark x list L = x tree T = ... [Fazlası] Tags: , , , , | Categories: Algoritma | C++
Zamanla Windows’un doldu ve yaptığım işlerde ben yavaşlatmaya başladı. Format attım. Ancak bu sefer diğer diskte bulunan Ubuntu 9.10 işletim sistemine ulaşamaz oldum. Daha önceki yazılarımda Windows a format atma durumunda Grub’ı nasıl geri getirebileceğinizi yazmıştım. Orda yazdıklarımı aynen uyguladım ve tahmin edebileceğiniz gibi Grub geri geldi. Ama bu kez sorun bu grub içinde Windows 7 işletim sistemimi görmüyordu. Bu yüzden Windows’un MBR sini geri getirmek zorunda kaldım. İnternette bi... [Fazlası] Tags: , , , | Categories: Microsoft | Windows

Mart 1005

Statik Div

Statik Div ne işe yarar? Sayfanızın içinde öyle bir menünüz olsun ki, sayfanın neresine giderseniz gidin, o menünün görünmesini istiyorsunuz. İlla menü olmak zorunda değil, herhangi bir veri yada bağlantı da olabilir. İşte bu isteğinizi statik div karşılıyor. Örnek; sol tarafta yer alan sosyal ağ bağlantılarım sayfanın neresine giderseniz gidin, hep sizle birlikte gelmekte. Ben bu işlem için style.css dosyasına internette dolaşırken bulduğum kodları koydum: html, body { margin:0; padding:0;... [Fazlası] Tags: | Categories: HTML