Çoğu faturaların, çeklerin, senetlerin vb tutarlarının yanında yazı ile yaılmaları gerekmektedir. Son günlerde duyduğum bir ihtiyaçtan dolayı bu çeviri işlemini MySQL veritabanı üzerinde sorgu esnasında yapmak durumunda kaldım. Şimdi bu kodu sizlerle paylaşıyorum: MYSQL CREATE DEFINER = 'adminuser'@'%' FUNCTION `number_to_string`( n DOUBLE(15,2) ) RETURNS varchar(100) CHARSET latin5 NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER COMMENT '' BEGIN DECLARE ans varchar(... [Fazlası] Tags: , | Categories: SQL | HTML | Javascript | Oracle