Gale-Shapley uygun evlenme problemine çözüm sağlar. 2 set halinde bulunan elemanları birbiri ile eşleştirir. Uygun evlendirme probleminde bu 2 set eleman kızlar ve erkeklerdir. Ancak Gale-Shapley algoritması başka setler için de uygun çözümdür. Uygulanışı: Setlerimize “Erkek” ve “Bayan” adını verelim. Her setimizde eşit sayıda elaman ve her elemanın karşı setteki elamanları tercih sıralaması var. Bu bir evlilik eşleşmesi olsun.             Sıradan... [Fazlası] Tags: , , | Categories: Algoritma
Huffman kodlaması, girilen veriyi sıkıştırmak amacıyla kullanılan bir sıkıştırma algoritmasıdır. David A. Huffman tarafından 1952 yılında geliştirilmiştir. Günlük hayatta bize gösterilen verilerde her karakterin 8 bitlik ASCII karşılığı vardır. Her bir karakter bellekte 8 bitlik değer ile saklanmaktadır. Ancak bu durum bellek sıkıntısı olan uygulamalar için sıkıntı yaratmaktadır. Huffman’ın geliştirdiği algoritmada, veri içerinde kullanılan her bir karakterin belli bir frekansı (kullanım sıklı... [Fazlası] Tags: , , , , , | Categories: Algoritma